w e l k o m b i j

In de Buurt van Geluk

team

Team

Paul Engel

Paul Engel

procesbegeleider, initiatiefnemer View Details
Jeroen van Kemenade

Jeroen van Kemenade

procesbegeleider, initiatiefnemer View Details
Melle de Jong

Melle de Jong

procesbegeleider View Details
Safoan Mokhtari

Safoan Mokhtari

Procesbegeleider View Details
Paul Engel

Paul Engel

procesbegeleider, initiatiefnemer

Groot denken – klein doen

Paul houdt zich bezig met ingewikkelde organisatievraagstukken en werkt zowel binnen als tussen organisaties. Hij ontwerpt en begeleidt veranderingsprocessen die vanuit de betrokkenheid van mensen tot resultaat leiden. Zingeving en verbinding spelen een belangrijke rol. Wat op prijs wordt gesteld is zijn vermogen om processen overzichtelijk vorm te geven. Wat onduidelijk is wordt helder, wat vast zit komt in beweging.

Ook werkt Paul aan de doorontwikkeling van het concept. Zo bouwt hij mee aan project- en programmamanagement volgens projectmatig creëren en verandermanagement volgens theorie U, Spiral Dynamics en The Tipping Point.

Paul Engel
06 – 52 45 86 76
paul@indebuurtvangeluk.nl

Jeroen van Kemenade

Jeroen van Kemenade

procesbegeleider, initiatiefnemer

Ik geloof dat je als mens leeft om te worden geïnspireerd, je verbonden te voelen met jezelf en de omgeving waarin je leeft. Dat mensen tot maximale bloei komen wanneer de talenten van mensen worden ingezet.

Organisaties waaraan ik wil bouwen leveren een toegevoegde waarde op maatschappelijke en/of culturele thema’s. Door verschillende disciplines en netwerken bij elkaar te brengen ontstaan, door out-of-the-box denken, ongewone inzichten en verbanden waardoor projecten worden gerealiseerd die mensen inspireren en verbinden.

Als procesbegeleider werk ik samen met mensen en organisaties die kampen met een probleemstelling waar tegengestelde belangen spelen of waar een stap voorwaarts gezet moet worden. Met mijn creatieve geest en helikopterview maak ik helder wat er werkelijk speelt en realiseer ik een oplossing die werkt voor alle belanghebbenden.

Als projectleider werk ik samen met mensen en organisaties die de behoefte ervaren hun dienstverlening verder te structureren en verbeteren. Met mijn nieuwsgierige aard en inlevingsvermogen kom ik tot de kern van waaruit ik helderheid en focus creëer.

Jeroen van Kemenade
06 – 39 22 68 66
jeroen@indebuurtvangeluk.nl

Melle de Jong

Melle de Jong

procesbegeleider

Het is een constante zoektocht om te achterhalen wat mensen beweegt. Het zijn tenslotte de mensen die voor interactie zorgen en processen in gang zetten. Als projectbegeleider stort Melle zich in andermans wereld om tot nieuwe inzichten te komen. Vaak heb je te maken met meerdere partijen en belangen die niet gelijk helemaal goed passen. Met een nieuw inzicht kunnen nieuwe samenwerkingen tot stand worden gebracht en ervoor worden gezorgd dat mensen elkaar kunnen gaan begrijpen en tot actie overgaan.

Het is nodig te kunnen schakelen tussen mensen en organisaties om zo als brug te kunnen dienen en voor overeenstemming te zorgen. Pas dan is het mogelijk om verandering te kunnen veroorzaken. Situaties kunnen snel wijzigen en is het nodig om hierop in te spelen, initiatief te nemen en nieuwe kansen te ontdekken om mensen met elkaar te kunnen verbinden.

Mensen en organisaties kunnen in de loop der tijd van elkaar zijn verwijderd. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat zij elkaar weer opnieuw kunnen ontmoeten.

Melle de Jong
06 – 25 07 69 22
melle@indebuurtvangeluk.nl

Safoan Mokhtari

Safoan Mokhtari

Procesbegeleider

Safoan Mokhtari
06 – 84 50 23 91
safoan@indebuurtvangeluk.nl

In de Buurt van Geluk - Contact

Neem contact met ons op